Política de Privacitat

Condicions generals

Som conscients de la valor de la seva informació personal i per això ens esforcem a protegir la privacitat dels nostres usuaris.

De conformitat amb el que estableix el Reglament de la UE 2016/679 (des d’ara RGPD) de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades, li informem que totes les dades personals facilitades, així com la seva adreça de correu electrònic seran tractats de conformitat amb l’article 13 de l’esmentat Reglament per tal de permetre conèixer la nostra política de privacitat, comprendre com es tracta la seva informació personal quan navega a la nostra web i, si s’escau, donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals de forma expressa i informada.

La informació i les dades facilitades per vostè seran tractades de conformitat amb les disposicions del RGPD i es basarà en els principis de legalitat, equitat, transparència, limitació de la finalitat del tractament, minimització de les dades, exactitud, integritat i confidencialitat.

El responsable del tractament de les seves dades és l’Associació Cellers Singulars de la DO Tarragona, d’ara endavant Cellers Singulars, amb domicili social en Plaça de Sant Joan, 3, Rasquera, Tarragona.

L’informem que tractarem únicament les dades personals que siguin estrictament necessàries per a la correcta navegació per la web i per millorar l’experiència de l’usuari. També li informem que les dades recollides poden ser utilitzades per l’enviament de comunicacions comercials que puguin ser del seu interès.

Podrà exercir el dret d’oposició a rebre aquests comunicats enviant un correu electrònic a l’adreça cellerssingulars@gmail.com indicant en l’assumpte: Baixa de la llista de distribució.

En qualsevol moment, podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, limitació, cancel·lació i portabilitat respecte a les seves dades personals mitjançant comunicació a l’adreça de mail especificada anteriorment.

L’exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari. Això no obstant, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l’autoritzat. En aquest cas, s’haurà d’aportar la documentació que acrediti aquesta representació de la persona interessada.

Finalitats de l’tractament

La finalitat de la recollida i incorporació de les dades, amb el seu consentiment exprés, té les següents finalitats:

  • Enviament de comunicacions comercials sobre productes i serveis.
  • Gestió comercial i administrativa dels clients.
  • Recollida i publicació de valoracions sobres productes i serveis.
  • Respondre a les sol·licituds d’informació dels clients.
  • Anàlisi d’usabilitat de la pàgina web per a la millora dels nostres serveis.
  • Elaboració de perfils comercials dels usuaris.

Si un usuari considera que hi ha un problema amb la forma en què s’estan utilitzant les seves dades, pot dirigir les seves reclamacions al responsable de seguretat o a l’autoritat de protecció de dades que correspongui, sent l’Agència Espanyola de Protecció de Dades la indicada en el cas d’Espanya.

Conservació de les Dades

Les dades desagregades seran conservades sense termini de supressió. Pel que fa a les dades de clients, el període de conservació de les dades personals variarà en funció del servei que el client contracti. En qualsevol cas, serà el mínim necessari, i pot mantenir-se fins a 10 anys.

Els usuaris de llistes de correu o els enviats directament per l’empresa a pàgines o perfils de xarxes socials es conservaran fins que l’usuari retiri el consentiment o finalitzi la contractació dels serveis.

Les dades de candidats que enviïn el seu currículim vitae, seran emmagatzemats durant un màxim de dos anys per incorporar-lo a futures convocatòries, llevat que el candidat es manifesti en contra.

Comunicació d’Informació a Tercers

No cedirem ni comunicarem a tercers les seves dades, excepte en els casos legalment previstos o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament, i sempre d’acord amb les condicions generals aprovades per l’usuari amb anterioritat a la contractació d’ell mateix.

Així, a l’contractar els nostres serveis, l’usuari accepta que algun dels mateixos puguin ser, total o parcialment, subcontractats a altres persones o empreses, que tindran la consideració d’Encarregats del Tractament, amb els quals s’ha convingut el corresponent contracte de confidencialitat, o adherit a les seves polítiques de privacitat, establertes en les seves respectives pàgines web.

També accepta que algunes de les dades personals recollides siguin facilitades a aquests Encarregats del Tractament, quan sigui necessari per a l’efectiva realització del servei contractat. L’usuari podrà negar-se a la cessió de les seves dades als Encarregats del Tractament, mitjançant petició escrita, per qualsevol dels mitjans anteriorment referenciats.

Confidencialitat

La informació subministrada pel client tindrà, en tot cas, la consideració de confidencial, sense que pugui ser utilitzada per a altres fins que els relacionats amb els serveis contractats o productes adquirits. De la mateixa manera ens obliguem a no divulgar ni revelar informació sobre les pretensions del client, els motius de l’assessorament sol·licitat o la durada de la seva relació amb aquest.

Aquesta política de privacitat i de protecció de dades podrà variar en funció dels canvis de normativa i jurisprudència que es vagin produint, i és responsabilitat del titular de les dades la lectura del document actualitzat, amb vista a conèixer els seus drets i obligacions.