Avís Legal

Condicions Generals

En compliment del que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol referent als Serveis de la Informació i de Comerç Electrònic, s’informa als l’usuaris que Cellers Singulars és el nom comercial de l’Associació Cellers Singulars de la DO Tarragona, empresa amb número d’identificació fiscal nombre G-55689699 i amb domicili social a Plaça de Sant Joan, 3, Rasquera, Tarragona.

Posem en el seu coneixement que l’Associació Cellers Singulars de la DO Tarragona, d’ara endavant Cellers Singulars és el titular d’aquesta web i actua com a explotadora i gestora dels continguts d’aquest portal web. Per a qualsevol aclariment no dubti en contactar amb nosaltres a cellerssingulars@gmail.com.

Les presents Condicions Generals regeixen juntament amb la Política de Privadesa i la Política de Cookies l’accés i utilització del lloc web en el qual es troba, així com la contractació dels serveis i productes que des de la mateixa s’ofereixen.

La utilització de la web atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació de totes les condicions legals de les nostres pàgines. D’aquesta manera s’estableixen una sèrie de drets i obligacions que hauran de ser complerts per l’usuari de la web. Aquests drets i obligacions regiran l’ús de la web. En cas de no estar d’acord amb aquestes condicions generals, l’esmentat usuari haurà d’abandonar immediatament la web.

Per mitjà de l’acceptació de les presents Condicions Generals, l’usuari manifesta que ha llegit i comprèn el que s’ha exposat, que té capacitat suficient per contractar els productes i serveis oferts, i que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

L’usuari haurà de llegir atentament els continguts d’aquestes Condicions Generals sempre que accedeixi al portal, ja que aquestes poden patir canvis. El titular del lloc web es reserva la possibilitat d’introduir canvis tant en la informació continguda com en els serveis i productes oferts, sempre amb la finalitat de millorar els continguts o complementar la informació existent.

Qualsevol modificació realitzada en el lloc web no afectarà als productes o serveis que ja haguessin estat adquirits prèviament.

Condicions d’Ús

 1. L’accés a la informació continguda al web és lliure i gratuït.
 2. És possible que per a la compra de productes o serveis, l’usuari hagi de registrar-se. Les dades que subministri l’usuari han de ser exactes i veraces. Així mateix l’usuari registrat serà responsable de la custòdia de la seva contrasenya i assumeix els danys i perjudicis que es puguin derivar del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua de la mateixa. Tots els serveis o productes comprats sota la contrasenya d’un usuari registrat s’entenen realitzats per aquest usuari.
 3. Normes d’ús de el portal:
  • L’usuari s’obliga a utilitzar la web segons aquestes condicions generals i segons el que estableix la llei vigent i les normes de l’ordenament jurídic.
  • De la mateixa manera, l’usuari es compromet a no utilitzar els continguts de el lloc per a la realització d’activitats constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers o siguin de caràcter il·lícit.
  • L’usuari es compromet a no difondre dades i continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic o que afectin els drets humamos o que promoguin o realitzin apologia de el terrorisme.
  • L’usuari es compromet a no introduir ni difondre virus i programari nociu que sigui capaç de provocar danys en els sistemes informàtics tants dels proveïdors dels serveis com de tercers.
  • Es compromet a no difondre ni transmetre a tercers qualsevol tipus d’informació o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.
  • Es compromet a no enviar publicitat no autoritzada expressament, coneguda com a ‘correu brossa’ o ‘spam’, excepte en aquelles àrees que hagin estat concebudes per a això.
  • Es compromet a no difondre o introduir informació o continguts falsos o inexactes o que indueixin a error als receptors de la informació.
  • Especialment es compromet a no suplantar la identitat d’altres usuaris utilitzant les seves claus de registre (usuari i contrasenya).
  • Es compromet a respectar els drets de la propietat intel·lectual i industrial, patents i marques que siguin propietat del web o de terceres persones.
  • Es compromet a no difondre ni transmetre a tercers qualsevol tipus d’informació o contingut que representi una violació de el secret de comunicació i la legislació vigent sobre les dades de caràcter personal.
 4. En cas d’incompliment de qualsevol dels punts anteriors, el titular del web es reserva el dret a iniciar les accions legals que consideri oportunes.
 5. Totes les informacions i el flux d’informació entre l’usuari i el titular de la web serà confidencial i no reenviar a tercers, amb la finalitat d’evitar accessos no autoritzats a la informació privada d’l’usuari.

Propietat intel·lectual i industrial

L’estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de l’empresa propietària del web.

Queden totalment prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició el públic i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total dels elements referits en l’apartat anterior. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats en virtut d’autorització expressa del propietari de la web i sempre s’haurà de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual que ostenta el titular del web.

Exempció de responsabilitat

Els titulars del portal declinen qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts per les operadores d’internet. Així mateix, el titular del web no es fa responsable de les caigudes de la xarxa o del fluid elèctric i les conseqüències que es derivin per aquesta manca de servei.

Així mateix el titular del web no es fa responsable dels danys produïts en el programari o equips informàtics dels usuaris o de tercers durant la utilització del web.

Informació sobre els vincles externs (links)

Aquest portal web no es fa responsable dels webs de tercers a les que pugui tenir accés el usuaris mitjançant la utilització de vincles externs, també coneguts com links, o de qualsevol altre tipus de contingut posat a disposició al web per tercers.

L’accés a una web no pròpia es fa per voluntat i compte de l’usuari. No podem garantir, ni responsabilitzar-nos de la informació obtinguda a través de qualsevol enllaç externs i de la mateixa manera no ens responsabilitzem de la informació obtinguda en aquestes webs externes que res tenen a veure amb la nostra web.

Registre d’usuaris

La utilització dels serveis oferts pel titular del web impliquen la necessitat de registre per part de l’usuari de la web. L’usuari haurà d’omplir el formulari creat a aquest efecte. Es demanarà a l’usuari que accepti les presents Condicions Generals així com la Política de Privadesa i la Política de Cookies.

Un cop registrat, l’usuari tindrà accés a la seva àrea privada on en tot moment podrà comprovar, rectificar o esborrar les seves dades. També podrà comprovar informació relativa a les seves comandes i els lliuraments.

Condicions d’enviament

El titular del web s’obliga a enviar els productes o serveis contractats dins de l’àrea coneguda com Espanya Peninsular. No s’enviarà fora d’aquest territori establert.

És possible que la compra de determinats productes o serveis estigui subjecta a despeses d’enviament. Aquestes despeses d’enviament quedaran reflectides de forma clara abans de realitzar el pagament.

El titular del web es preocuparà de que l’enviament arribi al destinatari en perfectes condicions.

El titular del web no pot fer-se càrrec de possibles demores en el lliurament del producte o servei contractat, degut a causes no imputables al titular del web o per casos de força major o de caràcter fortuït.

El lliurament del producte o servei es pot lliurar en el domicili que l’usuari esculli. El titular del web no assumirà cap responsabilitat en cas que aquest producte o servei no es pugui lliurar a causa de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades per l’usuari a aquest efecte.

Si el destinatari del producte o servei no es trobés a casa en el moment del lliurament s’acordarà amb l’empresa de transport una nova entrega en el domicili del destinatari o en una nova direcció. Transcorreguts 7 dies hàbils des de l’últim intent de lliurament, sense que la comanda s’hagi pogut lliurar, aquest serà retornat al seu origen. Això comportarà l’extinció del contracte establert, alliberant a les parts.

Existeix, si l’usuari ho desitja, la possibilitat de recollir en tenda el producte o servei contractat.

El procés de compra

Els usuaris podran veure tots els productes del portal i un cop registrats, podran comprar-los mitjançant l’ús d’una cistella virtual, on l’usuari afegirà aquells productes que li interessin. El procés consistirà en fer clic al botó ‘Afegir a la cistella’ o similar.

Quan l’usuari decideixi que ja compta amb tots els productes o serveis que desitja adquirir podrà iniciar la tramitació de la comanda, ja sigui amb l’opció ‘Cistella’ o similar, on podrà comprovar els productes o serveis continguts o amb l’opció de ‘Passar per Caixa ‘o similar on podrà ja veure el total de la compra realitzada, els impostos associats, així com els costos de transport, si n’hi ha.

Posteriorment l’usuari tindrà l’opció d’escollir entre diferents possibilitats de pagament i finalment realitzar el pagament segons la passarel·la escollida, confirmant en pantalla la informació de la comanda i enviant un correu electrònic a l’adreça de l’usuari per així confirmar l’operació.

El preu dels productes estarà expressat en euros i inclouran l’impost sobre el valor afegit (IVA).

En el cas del pagament mitjançant targeta visa o de dèbit, el titular del web no té accés a les dades bancàries vinculades al compte de l’usuari que utilitzi per a la realització d’aquest pagament. El titular del web no coneix ni registra aquestes dades en cap moment de tota l’operació de pagament.

Finalitzat el procés de compra, l’usuari rebrà a l’adreça de correu electrònic subministrada anteriorment durant el procés de registre un resum de la compra realitzada detallant la data, la relació de productes o serveis, el preu, la forma d’enviament i el nombre de demanat.

Dret de desistiment

Segons estipula l’article 102 d) del Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, el comprador disposa d’un termini de 14 dies naturals després de la recepció del producte per exercir el dret de desistiment sense haver de justificar raons o tenir cap sanció.

L’usuari (comprador) haurà de contactar amb el titular de la web i manifestar la seva intenció d’exercir el seu dret a l’desistiment dins el termini estimat i procedir a la devolució del producte segons les formes que per tal procés acordin.

El titular del web reemborsarà totes les sumes pagades per l’usuari. No obstant això, l’usuari assumirà el cost de la devolució del producte.

Un cop realitzada la devolució, el titular del web comprovarà que els productes o serveis retornats es troben en perfecte estat i procedirà a l’abonament de les quantitats en un termini màxim de 10 dies naturals. Si un producte no compta amb el seu embalatge original, podrà patir una depreciació.